Borre IF

Politiattester

Politiattester

Alle idrettslag er pliktig til å innhente politiattest for de personer som har oppgaver i klubben og som er over 15 år. Denne ordningen er etablert av Norges Idrettsforbund for å beskytte våre barn og unge mot overgrep. I Borre IF skal alle som har tillitsverv, eller som er trenere, lagledere osv. innhente politiattest. Voksne som er med lagene på tur/overnatting skal også innhente politiattest. Mer informasjon om ordningen finner du her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest.


I Borre IF er prosedyren for innhentelse av politiattesten som følger:

  1. Kontakt klubbens ansvarlige for politiattester (se hovedstyrets kontaktinformasjon) og be om å få tilsendt bekreftelse fra Borre IF. Bekreftelsen printes og fylles ut. Du må fylle ut informasjonen i de åpne feltene: Navn, stilling/oppgave og fødselsdato (ikke personnummer). Avkryssingsboksene nederst i skjemaet kan du se bort fra og er ikke aktuelt. Skann det utfylte dokumentet og legg det ved den elektroniske søknaden i neste punkt.
  2. Fyll ut elektronisk søknadsskjema som du finner her: https://attest.politi.no. Søknadsprosessen kan gjennomføres manuelt, men klubben legger til grunn at den elektroniske metoden er mest hensiktsmessig og effektiv for alle.
  3. Når du mottar politiattesten, skal du sende denne på e-post så snart som mulig til klubbens ansvarlige for politiattester. Du skal ikke sende den til andre enn den som er ansvarlig. Dersom du ikke ønsker å sende den pr. e-post, kan det ordnes slik at politiattest fremvises ved fremmøte.
  4. Politiattesten blir ikke oppbevart av Borre IF, men slettet umiddelbart etter den er kontrollert.
  5. For deg som har flere roller og som mottar flere henvendelser om politiattest i klubben - holder det å sende inn politiattest én gang.

Politiattest skal fremvises minst hvert 3. år.

Takk for den jobben du gjør for klubben!

 

Borre IF - Stiftet 1933

Adresse: Postboks 722, 3196 Horten

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift